Admin

Välkommen till

Föreningen Maskroskraft
 
OM FÖRENINGEN Måndag 21 Januari
 

Om Föreningen Maskroskraft
Föreningen Maskroskraft ger stöd åt barn och unga som lever eller har levt i en familj där missbruk, våld och brist på omsorg förekommer.

Syftet med vår verksamhet är att ge barn och unga möjlighet att skapa kontakt med trygga och förutsägbara vuxna. Vi vänder oss även till ”vuxna barn” (Den som har som vuxit upp i missbruk, våld och med brist på omsorg).


Vad händer med barn till missbrukande föräldrar?
 
Vad gör Föreningen Maskroskraft för dem?
 
Känslor, tankar, upplevelser och antaganden från barndomen präglar varje individ. Upplevelser och erfarenheter från barndomen bär barnet med sig in i vuxenlivet. Om erfarenheterna kommer från en missbruksmiljö kan familjens ”mörka hemligheter” överföras från barndomen till vuxenlivet.

Barnet utvecklar överlevnadsstrategier som kan bli till beteenden och leda till svårigheter i vuxenlivet.


Vuxna Barn
- gissar sig till vad som är normalt beteende
- har svårt att fullfölja projekt
- ljuger när det vore lika enkelt att tala sanning
- dömer sig själva
- har svårt att ha roligt
- tar sig själva på mycket stort allvar
- har problem med nära relationer
- överreagerar på förändringar
- söker ständigt bekräftelse
- uppfattar sig själva som annorlunda
- är extremt ansvarstagande eller extremt oansvariga
- är extremt lojala, även mot dem som inte förtjänar det
- är impulsiva och distanslösa

Vi vill poängtera att alla inte utvecklar ovanstående beteenden. Det finns barn och ungdomar som utvecklas gynnsamt trots påverkan av missbruket i hemmiljön men det är alldeles för många som far illa av den miljö de lever i.

Barn och ungdomar till missbrukande föräldrar löper större risk än andra barn och unga att utveckla eget missbruk och sociala beteendeproblem. Enligt vissa forskare är risken dubbelt så stor, medan andra uppskattar den till 4-9 gånger större. Genom sitt ofta störande beteende hamnar barnet utanför gemenskapen, i skolan och bland kamrater. Problemen fortsätter i vuxen ålder med arbetsoförmåga, kriminalitet och eget missbruk.

Vi vill uppmärksamma barns, ungas och vuxna barns situation. Vi erbjuder stödgrupps- och lägerverksamhet.


I Föreningen Maskrosksrafts stödgrupper och lägerverksamheter får:
 
Barn och unga:
 
- möjlighet till samvaro med andra barn med samma upplevelse och erfarenhet
- känna att de inte är ensamma
- lära känna trygga och ansvarsfulla vuxna och skapa relationer som är bärande
- kunskap som gör det lättare att hantera det som händer i familjen när någon missbrukar
- verktyg för att bättre kunna motstå grupptryck, alkohol och andra droger
- starkare självkänsla och självförtroende
- möjlighet att utvecklas socialt, fysiskt och psykiskt och därmed öka välbefinnandet


"Vuxna barn":
- möjlighet till samvaro med andra med samma upplevelser och erfarenhet
- verktyg att hantera det som har varit och komma ifrån skuld och skamkänslor
- starkare självkänsla och självförtroende
- ändra tankemönstret och släppa kontrollen
- möjlighet till förändring och komma ifrån medberoendet
- möjlighet att lämna det som har varit, hitta nya vägar i livet och öka välbefinnandet


Föräldrar och andra närstående:
- träffa vuxna i samma situation och känna att de inte är ensamma
- kunskap som gör det lättare att hantera missbruk som finns eller har funnits i familjen
- verktyg att hjälpa sina barn och ungdomar
- stärka ”vuxenkänsla” och därigenom bli en bättre vuxen förebild
- styrka att kämpa för att få en bra tillvaro tillsammans med barn och unga.

Vi vill klargöra att ingen med pågående missbruk tillåts att delta.
Vill du spara och skriva ut vår fina dikt skriven
av Björn Donobauer kan du
hämta den här som en PDF >


© Copyright www.maskroskraft.se     Orgnr: 802446-1447     Kontakta oss